Helgeland – følg oss der vi er!

Bjørn har en GPS-tracker aktivert som rapporterer vår posisjon hver time. Det er dels av hensyn til sikkerhet og dels fordi det er moro.
Senere vil vi poste GPS tracks og mer info om våre leirplasser her på siden.

Se Live Track her: https://share.delorme.com/BjrnHibakk

Velg ‘Topo’ som kartversjon (oppe til venstre). Da ser du mest.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


6 × = thirty six

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>